Yrittäjä

Sara on taloushallintoalan yrittäjä jo toisessa polvessa

Sara Nieminen-Lamberg on järvenpääläinen taloushallintoalan yrittäjä jo toisessa polvessa. Hän on liiketalouden tradenomi ja suorittanut Taloushallintoliiton Tal-PHT-palkanlaskentaa tilitoimistossa -koulutuksen. Koulutuksessa perehdyttiin syvällisesti palkanlaskennan erityiskysymyksiin. Tutkintojen lisäksi ammattitaitoa vahvistavat erilaiset ja eritasoiset opintokokonaisuudet niin yritysjuridiikasta, kirjanpidosta, verotuksesta kuin ohjelmistoista.

Sara on työskennellyt tilitoimistossa erilaisten taloushallinnon tehtävien parissa jo yli 15 vuotta. Tärkeimpinä työtehtävinä on ollut kirjanpito ja tilinpäätös, myös konsernin tilinpäätös. Palkanlaskenta ja TES-tulkinta sekä IT-yhteyshenkilönä toiminen ovat olleet myös arjen rutiineja. Näissä tehtävissä hän veti ohjelmiston vaihtoa tilitoimistossa ja oli rakentamassa asiakkaalla tarvittavia osa-alueita kuten osto- ja myyntireskontria.

Sara näkee nyt omassa yrityksessään tärkeänä tuottaa hyvää ja laadukasta taloushallintoa. Sydäntä lähellä on hyvä asiakaspalvelu, jossa kuunnellaan asiakkaan tarpeita ja pyritään löytämään näihin parhaat ratkaisut.